کلمات کلیدی

تبلیغات کلاس B

جدیدترین شرکت ها


سيم ساز کردستان

تهران


021-77502781 77524611


فخر آب

تهران


88743635-6 88758875-6


لاک سيم(سهامي خاص)

تهران


021-88943177


آچيلان در(سهامي خاص)

تهران


021-88574858-72


بلاک اند دکر

تهران


021-88727931 88727932


نمايندگي ليبهر آلمان

تهران


66806724 - 66811642- 66812725


سازه هاي پل

تهران


66497653 66418204


فضا گستر ماندگار

تهران


021-88913822


سديد روشن

تهران


021-88744413-14


هاله خودرو

تهران


021-55243744


توليدي منابع تغذيه الکترونيک

تهران


021-88761734 88767137 88502720


بي نظير کاران باختر

تهران


021-22050494 22011425


اطاق سازي کاروان

تهران


021-88974011-20 88955991-3


فروشگاه پايتخت

تهران


021-77263646 77815115


آماک

تهران


021-88532715-20


کارگاه فني فريم آسانسور

تهران


021-66812008 66807225 66811387


نیرو پردازش رهنما

تهران


021-88423334-5


پلی پارس تهران

تهران


55583135-55583102


فاراب (سهامي خاص)

تهران


021-88727393 88725422


هاي استار

تهران


021-66722806


الهام تلاش سلماس

تهران


021-66421238


احد آتش فراز

تهران


09122362314


فتح العباد(مسئولیت محدود)

تهران


88004249 88025365 88026061


رامان شگرف

تهران


021-88916096-7


قارچ سحر

تهران


021-22046359 22046369


آهن رامين

تهران


021-66633974 66696257


مشاهده اطلاعات آگهی

پیشگامان فن اندیش تهران

پیمانکار عمومی صنعتی

نام:آقای سیدمحمدعلی سادات موسوی

تلفن:88459970-6

تلفن همراه:

ایمیل:

استان:تهران

آدرس:تهران، خیابان سهروردی، خیابان زینالی شرقی، پلاک 65

سال تاسیس:2011-02-06 20:19:56



تبلیغات کلیکی زوملن

پیشگامان فن اندیش تهران
درخواست خود را برای این آگهی ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی:
ایمیل (اختیاری):
تلفن:
موبایل:
متن درخواست:

حمل و نقل بين المللي

تهران

021- 88843503 - 88842736

ايران و مصر (سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

خرید و فروش در زمینه س

تهران

33903933 33965127

محسن خوشرو

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل کالا

تهران

021-88836117 88837921 88300237

مهدي ران

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ساختمانی و را

تهران

88787072-8

مراغ(سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مشارکت،مدیریت و پیمانک

تهران

88751308 88500870 88742124

ساختمانی و تاسیساتی آرمه گروه

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاورر در زمين

تهران

021- 22253160 22910024-5

کوشا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

اجرای کلیه کارهای ساخت

تهران

66420202 66420128

سیویل دز(سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

توزيع تجهيزات برق فشار

تهران

021-22223447 22254054

مهندسي سنس(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

فتوگرامتري زميني و هوا

تهران

021-88827478 88826624 88832499

دستور نوين(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88890521 88890139

دومان ترابر(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

ترخيص کالا، انبار، است

تهران

021- 77630017 - 77601687

گروه بازرگاني گامرون

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسي مشاور در زمينه

تهران

021-88756891-4

مهندسين مشاور دريا سازه

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار آب و خاک

تهران

88726534 88711895

سهند آذر

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

کشتيراني حمل و نقل دري

تهران

021-88744137

سکان دريا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88821405 88306170 88308621

ورزنده ترابر

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاور در زمينه

تهران

021-88635851-5

مهندسين مشاور سازه پردازي ايران

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل زميني(داخلي

تهران

021-66806510-11 66821280-4 66808724

حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-77527792

ودود ترابر

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل هوايي،دريايي

تهران

021-88735824-5 88736167

ترابري بين المللي جهان مورا(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ابنیه و تاسیس

تهران

6694420

فانتوس

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

طراحي و نظارت کارخانجا

تهران

021-66419156

بامين

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

ايمني صنايع

تهران

021-88715886-7 88059777 88714205

مهندسين مشاور هلال سبز(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

لوله کشی های نفت،گاز و

تهران

88762267 88762764

عالی ساز

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88978182-6

گنج بار تهران

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

خدمات کشتيراني

تهران

021-88835957 88835961 88836674

بارو دريا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-22226734-6

آلفا تير(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکاران ساختمانی

تهران

88741593

گوهر ساخت

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88839630 88305221

اتحاد ايران(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار تاسیسات شهری

تهران

88746332

مکان ساز (سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاور در زمينه

تهران

021-88428784 88451068

مهندسين مشاور پارس پي آب

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

تجهیزات هیدرو مکانیکال

تهران

88062802-3

کیانا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاور ساختمان

تهران

021-22559982

مهندسين مشاور عبداللهي-آيت و همکاران

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-22904418 22221639

کارا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي،ک

تهران

021-88739979 88733919 88733006

سپيد تهران(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

تاسیسات شهری، آب آبیار

تهران

66433572

مهندسی آبخوان (سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

تاسیسات ساختمانی

تهران

88777636

پلسار

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاور ساختمان،

تهران

021-88763672

سبک آفرينان مهندسي نو (سامو)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ساختمانی

تهران

88757607

توان شرق

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88808090 88808682 88807740

ايران و ترکيه(مسئوليت محدود)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

حمل و نقل بين المللي

تهران

021-88962211 88978136

باربان پارس

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

کشتيراني و حمل و نقل د

تهران

021-88777788 88785768

سفينه دريا

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مهندسين مشاور در صنعت

تهران

021-88799771

انر شيمي(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

مشاور در پتروشيمي، گاز

تهران

021-88914926-30 88914924

نارگان(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ساختمانی و تا

تهران

88830861 88830186

ایران بورگه(سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار تاسیسات

تهران

88735980 88738864

مهندسی ایران ارتباط

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ساختمان

تهران

88960196

بام رود(سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

طراحی، ساخت و اجرا ساخ

تهران

88710575

گروه پردیسان

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

خطوط انتقال نفت،گاز،صن

تهران

021-88775287

مهندسين مشاور پارسيکان ايران

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

پیمانکار ساختمانی

تهران

88821187 88304698

ماهپور(سهامی خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1

نمايندگي خط کشتيراني ب

تهران

021-88770620 88777666

خدمات ساحلي ايران(سهامي خاص)

۱۳۹۱/۹/۲۰

VIP-1