آگارز

بازدید : 3292 بروزرسانی : 24 آبان 1390

انواع آگارز و مواد مورد نیاز برای الکتروفورز افقی و پی سی آر شامل: مستر میکس ، آگارز ، دی ان ای مارکر ، لودینگ دای ، رنگ پرو بلو دی ان ای ، رنگ جایگزین اتیدیوم بروماید ، بافر های محلول و پودر تی بی ایی TBE و تی ای ایی TAE و آب دپس قابل ارائه می باشد. ...

782 تهران سفارش آنلاین

اطلاعات و راهنمای آگارز

رای کاربران 10 تعداد نظرات 40
آگارز