شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان

1
هیوا محمودرش 1552
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
امیر هادیان 900
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 987
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
اسماعیل ابراهیمی 846
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
حامد حیدری 924
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمد رضا زاده 1075
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
محمد رضا زاده 829
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
عمران نیکومنش 757
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
مهدی مظاهری پور مظاهری پور 1006
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
فاتح عبدی 1054
کردستان, سنندج تمام وقت فوق دیپلم
1
علی سلیمانی 794
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
اسماعیل برزویی 1206
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
حسین احمدیان 791
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
حامد شجاعی 1194
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت فوق دیپلم
1
هومن عزیزی 749
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
محمد حاتمی شهماروندی 920
تهران, ری تمام وقت فوق دیپلم
1
کیانوش عزیزیان 990
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
سید محمد نجیبی 900
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
سید وحید حسینی 840
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
1
اکبر شهامتی 890
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
محمدمهدی خراطی‌زاده 813
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
مژگان نیک 333
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمدرضا احمدی 760
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
1
فرزاد اسدی سامانی 937
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمد سیفی 759
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
علی مربی 1310
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
فرشاد امیری 117
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
0
شرکت خدماتی چوان 201
آذربایجان غربی, ارومیه پاره وقت دیپلم
0
گروه شرکت‌هایی صباحی 200
تهران, تهران تمام وقت دکترا