شهر مورد نظر را انتخاب نمایید
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان) اخبار استخدامی

آخرین اخبار استخدامی

آگهی استخدام , کاریابی و رزومه کارجویان

1
هیوا محمودرش 1377
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
امیر هادیان 862
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 938
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
اسماعیل ابراهیمی 754
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
حامد حیدری 860
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمد رضا زاده 1054
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
محمد رضا زاده 808
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
عمران نیکومنش 726
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
مهدی مظاهری پور مظاهری پور 981
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
فاتح عبدی 1027
کردستان, سنندج تمام وقت فوق دیپلم
1
علی سلیمانی 772
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
اسماعیل برزویی 1172
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
1
حسین احمدیان 774
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
حامد شجاعی 1166
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت فوق دیپلم
1
هومن عزیزی 724
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
محمد حاتمی شهماروندی 902
تهران, ری تمام وقت فوق دیپلم
1
کیانوش عزیزیان 964
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
سید محمد نجیبی 877
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
سید وحید حسینی 811
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
1
اکبر شهامتی 864
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
محمدمهدی خراطی‌زاده 795
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
مژگان نیک 262
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمدرضا احمدی 739
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
1
فرزاد اسدی سامانی 921
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
1
محمد سیفی 741
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
علی مربی 1285
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
فرشاد امیری 86
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
0
شرکت خدماتی چوان 138
آذربایجان غربی, ارومیه پاره وقت دیپلم
0
گروه شرکت‌هایی صباحی 154
تهران, تهران تمام وقت دکترا