ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم فنی

کارفرما
شیر آلات ساختمانی شودر 247
تهران, آذربایجان تمام وقت دکترا
1
سجاد خارا 71
خوزستان, اهواز زیر دیپلم