ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آمارگیر

کارفرما
رستوران ابشار طلایی 204
فارس, شیراز تمام وقت دیپلم
کارجو
نساصفرپور 12
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 98
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 299
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
امید زمانی 1013
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 454
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
مهدی دهقانی 20
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم