ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرایدار

1
احسان عابدی آذر 31
تهران, آذری 0
کارجو
سعید 22
زنجان, خدابنده دیپلم
کارجو
کارجو
علیرضا کرامتی پور 225
لرستان, ازنا تمام وقت 0