ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست انبار

1
سجاد خارا 68
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 292
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 59
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 85
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 66
گلستان, بندرگز فوق دیپلم