ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست فروش

کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 28
تهران, آذری زیر دیپلم
1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
محمد رضا پهلوان 253
اصفهان, برخوار و میمه تمام وقت دیپلم