ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه

1
رضا درخشان 25
مرکزی, اراک فوق دیپلم
کارجو
علیرضا 22
تهران, آرارات زیر دیپلم