ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه ساختمانی

کارجو
محمد هادی کاویانی 71
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
کارجو
احسان آقا 70
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 80
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 77
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم