ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه ساختمانی

کارجو
احسان آقا 6
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
محمد هادی کاویانی 11
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 16
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 16
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم