ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی صنایع غذایی

1
پارادایس 64
گیلان, طوالش لیسانس
1
مهدیه قچه اعراقی 67
تهران, آذری فوق دیپلم
1
حسین بازرگانی گیلانی 61
قزوین, قزوین فوق دیپلم