ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور

1
مهسا حسین پور 204
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
1
حسین هاشمی 77
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 352
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 982
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 58
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 511
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
صمد مرامی 68
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
حسین احمدیان 1091
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 271
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم