ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح سه بعدی

کارجو
روح الله اصغری 164
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 63
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 76
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 530
تهران, آذری دیپلم