ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح سه بعدی

1
امیرحسین اسدی 10
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 41
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 512
تهران, آذری دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 131
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم ذکایی 25
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 40
تهران, آذری فوق دیپلم