ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح سه بعدی

کارجو
روح الله اصغری 104
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم ذکایی 9
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 11
تهران, تهران فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 16
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 485
تهران, تهران دیپلم