ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح وب

1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
علی کاوسی 32
خراسان رضوی, خلیل‌آباد فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 21
مازندران, بابل فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 333
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
1
امیر حسین بخشی 30
تهران, ابراهیم‌آباد زیر دیپلم