ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی عکاس

کارجو
محيا جلالى 49
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 598
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
سهیل کریمی 15
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
1
محمدامین حافظی 15
هرمزگان, بندرعباس دیپلم
کارجو
معصومه طلوعی 11
تهران, دماوند زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 454
تهران, تهران تمام وقت دکترا