ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی عکاس

کارجو
معصومه طلوعی 78
تهران, آرارات زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 511
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
محمدامین حافظی 69
هرمزگان, بندرعباس دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 666
تهران, آذری تمام وقت دکترا