ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی عکاس

کارجو
معصومه طلوعی 33
تهران, آرارات زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 480
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 634
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
محمدامین حافظی 32
هرمزگان, بندرعباس دیپلم
1
سهیل کریمی 32
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
محيا جلالى 70
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارجو
محمد مهدی هاشمی 12
اصفهان, اصفهان زیر دیپلم