ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور CNC

کارجو
مصطفی قره داغی 1343
تهران, اختیاریه تمام وقت دیپلم
1
حامد شجاعی 1628
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم