ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی علوم اجتماعی

کارجو
سعید 57
زنجان, خدابنده دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 161
بوشهر, دیلم فوق دیپلم