ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فروشنده

کارجو
عمران کاویانی 25
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
1
جعفر خاني 24
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارفرما
كافه سوييتي 277
البرز, کرج تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 27
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 31
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
محبوبه محمدی 27
تهران, آذری زیر دیپلم
1
یزدان پناهی ازاد 23
تهران, آذری دیپلم
1
مهسا عابدی 119
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
احسان عابدی آذر 31
تهران, آذری 0
کارجو
عبدالمجیدقصابی 114
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
صادق درست 26
کهگیلویه و بویراحمد, بویراحمد فوق دیپلم
کارفرما
طباطبایی 292
تهران, سرو آزاد تمام وقت دکترا
کارجو
محسن رحیمی 27
تهران, آذری دیپلم
کارجو
نساصفرپور 24
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارفرما
کلینیک ساختمانی حاتمی 227
فارس, شیراز تمام وقت فوق دیپلم
1
تارا حسینی 32
کردستان, قروه لیسانس
1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم