ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور کامپیوتر

کارجو
نیلوفر فلاح دارابی 317
مازندران, ساری پاره وقت فوق دیپلم
1
سجاد خارا 33
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
سمیه زکیان خرم ابادی 933
لرستان, پل ‌دختر تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 31
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
سید محمد 23
قم, قم 0
کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
شهین منجزی 44
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 34
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 27
تهران, آذری دیپلم
کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
هومن عزیزی 1027
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 33
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارفرما
فروشگاه گل محند 287
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
نساصفرپور 24
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 116
تهران, آذری لیسانس
کارجو
کیوان بهرامی نژاد هره دشت 24
گیلان, طوالش زیر دیپلم
1
مهسا حسین پور 147
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارفرما
میلاد رییسی 380
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 25
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 24
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
صمد مرامی 21
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
خلیل غلام نیا 25
مازندران, آمل لیسانس
کارجو
فرینام امیری 18
تهران, آذری دیپلم
کارفرما
شرکت گسترش ارتباط امن مات 216
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
شهین منجزی 30
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
مهدی کریمی 1118
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 32
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
1
علی پورباغبان 91
خوزستان, شوشتر 0