ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی فوق دیپلم مکانیک

کارجو
علی فرشیدنسب 16
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 356
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
احسان کیکاوسی شیرزاد 54
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم