ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس تبلیغات

1
شیرین شاهی محمدی 8
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
مجتبی تقی زاده 60
فارس, جهرم فوق دیپلم