ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس فروش

کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 484
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
ایران زمین 339
تهران, آذری پاره وقت دکترا
کارفرما
عسل ایماندار 403
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
مرتضی اسکندری 66
تهران, آجودانیه تمام وقت دیپلم
کارجو
سید مرتضی قهاری 47
تهران, آذری دیپلم
0
حامی سلامت خانواده 350
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت ملبمان چوب وهنر 317
تهران, آرژانتین تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
آیدا بخشی 917
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 368
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا