ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارشناس فروش

0
حامی سلامت خانواده 294
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
1
شیرین شاهی محمدی 7
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
عسل ایماندار 330
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت دکترا
کارجو
آیدا بخشی 872
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
ایران زمین 281
تهران, تهران پاره وقت دکترا
کارفرما
بنیان ایده های ماندگار خاورمیا 435
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مرتضی اسکندری 10
تهران, اسلام ‌شهر تمام وقت دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 16
تهران, تهران زیر دیپلم
کارفرما
شرکت ملبمان چوب وهنر 252
تهران, رباط‌ کریم تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 307
تهران, شمیرانات تمام وقت دکترا