ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ساختمانی

کارجو
فرهاد آزادی 192
زنجان, زنجان تمام وقت 0
کارجو
محمدجعفرپور 215
یزد, یزد تمام وقت زیر دیپلم