ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارگر ساده

کارجو
علی اسماعیلی 25
خراسان رضوی, قوچان زیر دیپلم
کارفرما
شرکت سبز یاران سبا 305
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
سعید 55
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارفرما
نوروزی 230
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارفرما
مهندس فارسی 286
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
علیرضا توکلی رکنی 23
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 31
کرمانشاه, کرمانشاه 0