ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند اداری

کارجو
محيا جلالى 62
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارجو
شهین منجزی 30
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
1
حانیه شیرزاد 29
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
معصومه میرزایی بشیر 31
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
نگارسرتیپی 61
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 334
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 28
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 25
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
معصومی 274
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 242
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
اکبر فتحی 245
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
صمد مرامی 21
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 25
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارفرما
همتی 361
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
fateme 26
مازندران, آمل فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 357
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
کمیل علی نژاد 31
تهران, آذری فوق دیپلم
1
شهین منجزی 44
اصفهان, برخوار و میمه فوق دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
زهرا عربعامری 251
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
موسسه فرهنگی هنری نی نوا 60
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
فرشاد امیری 403
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ساناز نظری 35
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم