ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی انباردار

کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 35
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 41
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
علیرضا عموری 78
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
رسول 13
اصفهان, فلاورجان زیر دیپلم
1
اسدا... سعیدی 277
البرز, ساوجبلاغ تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
1
ایمان علی حسینی 39
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 249
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 17
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 40
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 17
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
فریدون قجر 16
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
دانیال حمیدی 250
البرز, کرج پاره وقت 0
کارجو
محسن میرزایی 35
تهران, آذری زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 481
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
اسماعیل برزویی 1640
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
سجاد خارا 42
خوزستان, اهواز زیر دیپلم