ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کارمند فروش

1
سید حمید حسین زاده 33
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
روح الله جعفری 341
تهران, آهنگ تمام وقت دکترا
کارفرما
امیررضا نژادصمد 271
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
خانم ساعد 255
البرز, کرج تمام وقت دکترا
کارجو
علی ملارستمعلی 322
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
1
جعفر خاني 37
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
فرینام امیری 31
تهران, آذری دیپلم
کارجو
علیرضا 32
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 33
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
0
فراگستر 301
گلستان, گرگان تمام وقت فوق دیپلم