ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کتابدار

کارجو
معصومه طلوعی 34
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 44
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 40
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 37
تهران, آذری فوق دیپلم
1
مهسا عابدی 129
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم