ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک حسابدار

کارجو
سید رضا گله داری 24
یزد, یزد زیر دیپلم
کارجو
باقری 22
تهران, آذری فوق دیپلم
کارفرما
ناصر آروین 322
تهران, آذری 4 فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 31
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم