ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کمک نقشه بردار

1
امیرحسین اسدی گوفلی 33
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
علیرضا کوهجانی 29
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 28
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
علیرضا کوهجانی 76
خراسان رضوی, تربت حیدریه دیپلم