ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کنترل پروژه

کارجو
سجاد فخرزاد 38
بوشهر, دشتستان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
پوریا قاسمی 280
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم