ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی کنترل کیفیت

کارجو
اشکان قبرایی 15
مرکزی, اراک لیسانس
کارجو
سجاد فخرزاد 43
بوشهر, دشتستان تمام وقت فوق دیپلم
1
شیرین شاهی محمدی 40
اصفهان, اصفهان لیسانس