ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی گرافیست

کارفرما
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 378
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
مجید براتی 64
تهران, آذری پاره وقت دیپلم
1
حسین ساقی 86
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 667
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
حسین ابوالقاسمی 48
آذربایجان شرقی, سراب لیسانس
کارجو
Matin Azizi 88
آذربایجان غربی, اشنویه زیر دیپلم
کارجو
محمد ذاکری 74
هرمزگان, میناب دیپلم