ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ماساژور

کارجو
ابراهیم اسیری 72
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 75
تهران, آذری دیپلم