ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ماساژور

1
محبوبه محمدی 11
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 12
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 15
تهران, تهران دیپلم