ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

کارجو
حسین احمدنژاد 29
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 24
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 24
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
زهرا نواری 22
سمنان, شاهرود زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 13
گیلان, طوالش فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 31
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 25
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 24
تهران, آذری زیر دیپلم