ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مامور خرید

1
ایمان علی حسینی 66
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 67
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 64
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امیر حسین صفائی 53
گیلان, طوالش فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 69
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 70
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 70
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم