ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مترجم ترکی استانبولی

1
مهسا عابدی 102
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
سعید 38
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
کارجو
سعید 9
زنجان, خدابنده دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 16
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم