ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مترجم عربی

کارجو
معصومه شاه چراغ 73
تهران, تهران لیسانس
کارجو
الهام 34
اصفهان, مبارکه لیسانس
کارجو
مالکی 12
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
حمیدرضا رفوگرزاده 7
یزد, یزد زیر دیپلم
1
سهیل کریمی 13
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم