ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدرس کامپیوتر

1
علیرضا ابویی سریزدی 15
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 6
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
فرشته سعیدی 14
مازندران, بهشهر فوق دیپلم
کارجو
عظم اکبری 16
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
شاهین حیاتی 10
اردبیل, مشگین ‌شهر فوق دیپلم