ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر

1
حامد کمالی فر 67
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 74
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
مرکز توسعه تجارت 352
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حامد کمالی فر 74
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 71
تهران, آذری زیر دیپلم
1
بهنام سرمست 59
کرمان, کرمان زیر دیپلم