ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازاریاب مواد غذایی

1
احسان عابدی آذر 31
تهران, آذری 0
کارجو
امیر رضا شعبانی 27
بوشهر, تنگستان زیر دیپلم
کارفرما
حبیب نژاد 248
تهران, آذری پاره وقت دکترا
1
امین صادقی 34
هرمزگان, قشم زیر دیپلم
1
محمدرضا احمدی 1053
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
1
تارا حسینی 32
کردستان, قروه لیسانس
کارجو
حسین احمدنژاد 31
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 27
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 29
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
میلاد 248
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
کشانی 353
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
1
سید حمید حسین زاده 24
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم