ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مدیر سایت

کارجو
سالارورزی 286
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
ساناز نظری 71
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
حسین کریمی 166
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم