ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازنشسته

کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 21
مازندران, بابل فوق دیپلم
کارجو
حسین کریمی 126
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
محمد سیفی 1043
تهران, آذری تمام وقت دیپلم