ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مسئول فنی

1
میلاد جودی 30
تهران, آذری فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 357
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
سید محسن طباطبایی 25
یزد, یزد دیپلم