ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بازیگر

کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
1
علی مربی 1553
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حسین ساقی 41
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 626
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
احسان آریا 28
تهران, آذری زیر دیپلم