ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی باغبان

کارجو
مهدی سلیمانی شالی 13
تهران, تهران زیر دیپلم
1
حسین بحرکانی 86
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 12
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
حسین دریس 1040
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم