ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی باغبان

1
حسین بحرکانی 109
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 17
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
کارجو
حسین دریس 1063
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 38
بوشهر, کنگان زیر دیپلم