ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برقکار

کارجو
رسول عقیلی 25
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
کارجو
علی آزادی 96
فارس, شیراز 0
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 31
قم, قم 0
کارجو
سید محمد 23
قم, قم 0
1
سید محمد نجیبی 1180
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
رضاتاتار 25
تهران, آذربایجان 0
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 281
تهران, آذری تمام وقت دکترا