ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساخت و تولید

کارجو
موسی گوشه درقی 66
آذربایجان شرقی, مرند فوق دیپلم