ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برقکار صنعتی

کارجو
پوریا قاسمی 278
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
1
میلاد جودی 30
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
کریم سهررابی 35
زنجان, زنجان -1 -1
1
امیرمحمد اردشیری 22
تهران, آرارات دیپلم
کارجو
رسول عقیلی 25
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم
کارجو
علی آزادی 95
فارس, شیراز 0
1
سید وحید حسینی 1102
خوزستان, دزفول تمام وقت لیسانس
کارجو
سید محمد 23
قم, قم 0