ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

0
گروه مهندسی آوید 381
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
سید مقداد جعفری 505
تهران, آذری دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 32
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
عاطفه جعفری 21
تهران, آذری فوق دیپلم