ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس ساختمان

کارجو
عاطفه جعفری 66
تهران, آذری فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 425
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
امیر حسین اسماعیلی 80
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 533
تهران, آذری دیپلم