ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس سازه

0
گروه مهندسی آوید 388
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
عاطفه جعفری 28
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 39
قم, قم فوق دیپلم